Jobhappening Howest

Last year, over 140 companies and 700 New Young Professionals from at least 18 technical-creative and communicative-entrepreneurial programs came into contact with each other at the Jobhappening. For this year’s edition, we also expect the participation of companies from France and no less than 20 study programs.

jobhappening2013

Tandem was present with a booth to stimulate the collaboration between company’s in both regions West-Vlaanderen en Nord pas de Calais.

more info: http://www.howest.be/jobhappening

 

Advertisements

Cleantech

Cleantech

In het thema cleantech worden drie subdomeinen onderscheiden. Een eerste subdomein omvat duurzaam bouwen in al zijn facetten.

Duurzaam bouwen is een architectonisch antwoord op de maatschappelijke problematiek waarbij we dringend oplossingen moeten zoeken voor problemen als de snelle klimaatwijzigingen, ongezonde leefomgevingen en de uitputting van grondstoffen.

Verscheidene kenniscentra in (West)-Vlaanderen en Nord-Pas-De-Calais verzamelen gegevens over deze problematieken. Verscheidene onderzoekers en onderzoekscentra doen in vermelde regio’s onderzoek naar oplossingen voor bepaalde facetten. Verscheidene bedrijven uit de regio’s passen reeds oplossingen toe. Het is zaak de kennis en ervaringen uit beide regio uit te wisselen en de krachten te bundelen, zodat we samen sterker staan in kennis van en onderzoek naar Cleantech.

Daarnaast besteed Tandem ook aandacht aan het thema water. Water heeft een groot strategisch, industrieel en maatschappelijk belang in het Vlaamse Gewest. De economische activiteiten en de zes miljoen inwoners van deze regio zijn sterk afhankelijk van deze kostbare bron. Tegelijkertijd zijn er meerdere factoren die een zware druk leggen op de waterreserves en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater: een hoge bevolkingsdichtheid, intensieve industrie en landbouw, een dens verkeersnetwerk en veel verharde oppervlakte. De beschikbaarheid van voldoende water van goede kwaliteit aan een redelijke prijs is een grote uitdaging voor het Vlaamse Gewest. Er werden initiatieven gelanceerd om de uitwisseling van ervaring en kennis te stimuleren en de export van Vlaamse watertechnologie te bevorderen. Het beleidsniveau en de industrie werken nauw samen om diverse inspanningen met betrekking tot waterinnovatie beter te coördineren. Via technologische innovatie worden ondernemingen geholpen om de lozingsnormen te halen. Op die manier bereidt het Vlaamse Gewest zich voor op de toekomst.

Een derde thema dat binnen het domein windenergie een bijzondere aandacht krijgt is de windenergie met in het bijzonder de mogelijkheden van windmolenparken op zee, een unieke troef voor beide regio’s.

Contactgegevens duurzaam bouwen :
Mieke Maes
Rijselstraat 5 – 8200 Brugge
Tel.: +32 50 38 12 77
Fax: + 32 50 38 11 71
Mieke.maes@howest.be
Contactgegevens water :
VLAKWA VZW
Graaf Karel de Goedelaan 34
B-8500 Kortrijk
T +32 (0)56 24 12 6
F +32 (0)56 24 12 80